Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Rhybudd Sgamiau Pob Pythefnos

 

Edrychwch ar ein rhybudd Sgamiau Pob Pythefnos am y newyddion diweddaraf am sgamiau drwy’r post, sgamiau dros y ffôn, sgamiau ar-lein a sgamiau ar stepen y drws. (Tanysgrifo

 

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL YNGLŶN AG ATWRNEIAETH ARHOSOL

Dolenni defnyddiol ynglŷn ac Atwrneiaeth Arhosol (LPA) Pwy sydd angen Atwrne...

"Oedolion agored i niwed" – un ymdrech olaf

Gyda llawer iawn o ddiolch i bawb sydd wedi cysylltu, o lawer o wahanol leoliadau a chefndiroedd, i gynnig cymorth ac astudiaethau achos ar gyfer y...

Mesur Oedolion Bregus – angen cymorth

Y broblem Mae yna garfan sylweddol o unigolion (1) nad ydynt heb alluedd at ddibenion Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ('MCA 2005')...

ANNOG TRIGOLION I FOD YN YMWYBODOL O SGAMIAU

Mae Safonau Masnach a 5th Tilehurst Guides yn annog trigolion i wrthsefyll sgamiau yn ystod Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau eleni.

SCAMchampion y mis, mis Gorffennaf 2017

Darllenwch stori SCAMchampion Lee Ede

Gwobrau Gwrth-dwyll y Llywodraeth

Rhagoriaeth mewn Ymwybyddiaeth o Dwyll Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol

Carcharu masnachwr twyllodrus am dwyllo"r henoed

Yn dilyn ymchwiliad ar y cyd â Thimau Ymchwiliadau Rhanbarthol a Safonau Masnach Cenedlaethol Dyfnaint, Gwlad yr Haf a Torbay, mae dau ddyn yn wyne...

25,000 o Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau

  Mae’r Tîm Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn llawn cyffro i gael cyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd y ...

Mae trafferth dioddefwyr sgamiau'n hoelio sylw'r wasg genedlaethol

Mae trafferth dioddefwr sgam o Norfolk wedi cyrraedd y wasg genedlaethol, yn dilyn lansiad Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn Norfolk. ...

SCAMchampion y mis, mis May 2017

  Robin Vaughn-Lyons Gwahoddwyd Crossroads Care i anfon cynrychiolwyr ar gwrs hyfforddi Ffrindiau yn Erbyn ...

Diwrnod Iechyd y Byd

Diwrnod Iechyd y Byd Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, NatWest Bank a thimau Safonau Masnach ledled y DU yn cyd...

Bellach, mae 146 o bobl yn fwy parod i frwydro yn erbyn SGAMIAU a THWYLL yng Ngogledd...

Rhwng 6th - 10fed o fis Chwefror 2017, fe wnaeth Julia Mulligan gynorthwyo’r fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau trwy gynnal 14 o sesiynau ymwybyddia...

Mae Cyngor Dinas Caeredin yn grymuso eu brwydr yn erbyn sgamiau

Mae Cyngor Dinas Caeredin yn grymuso eu brwydr yn erbyn sgamiau

Rhybudd Sgamiau Pob Pythefnos

Edrychwch ar ein rhybudd Sgamiau Pob Pythefnos am y newyddion diweddaraf am sgamiau drwy’r post, sgamiau dros y ffôn, sgamiau ar-lein a sgamiau ar...