Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Gwobrau Gwrth-dwyll y Llywodraeth

Dyfarnu rhagoriaeth

Pan wnaeth Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol gofrestru ar gyfer Gwobrau Gwrth-dwyll y Llywodraeth am y tro cyntaf yn 2016, nid oeddent yn disgwyl ennill. Gyda thair blynedd o brofiad a menter newydd i’w henw, fe wnaeth tîm Safonau Masnach Cenedlaethol fentro cystadlu yng Ngwobrau Gwrth-dwyll y Llywodraeth 2016. Dywedodd Louise Baxter, Rheolwr Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol; "Ar y cychwyn roeddem yn gobeithio y byddem yn cyrraedd y rhestr fer, felly roddem wrth ein boddau ac wedi’n synnu i ennill yng nghategori Rhagoriaeth mewn Ymwybyddiaeth o Dwyll yn nyfarniadau 2016."

Cyfle i lansio tuag at lwyddiant

Fe wnaeth y wobr sicrhau cydnabyddiaeth a mwy i’r tîm am eu llwyddiant. Yn ddiweddar, cwblhaodd Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol lansiad tawel ar gyfer menter newydd, Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, a defnyddiwyd ei llwyddiant cynnar fel sylfaen ar gyfer eu henwebiad ar gyfer Gwobrau Gwrth-dwyll y Llywodraeth. Wedi’i anelu ar ddefnyddwyr, fe wnaeth Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau gynnwys gwefan bwrpasol yn llawn arweiniad ar sut i adnabod sgamiau. Cynlluniwyd yr ymgyrch i dargedu cymunedau cyfan i sicrhau bod hyd yn oed y rhai sy'n anodd eu cyrraedd ac sy’n aml yn cael eu hanghofio, yn derbyn negeseuon ymwybyddiaeth.

Ychwanegodd Baxter; "Gall cael cefnogaeth y cyhoedd i gynllun newydd fod yn anodd. Daeth y wobr ar yr amser delfrydol. Roedd adborth cynnar gan y lansiad tawel yn gadarnhaol iawn. Ond, mae cael eich rhoi ar y rhestr fer ac yna’n ennill y wobr wedi helpu ni i gael gafael yng nghynulleidfaoedd allanol. Yn bendant, rhoddodd rywfaint o ddifyrrwch a hygrededd i'n hymgyrch. Fe wnaeth y wobr weithredu fel sbardun i'n helpu ni i barhau i godi proffil y wefan ac i annog pobl i ddod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau. Nid ar chwarae bach oedd hyn. Fe wnaeth y wobr sicrhau cyrhaeddiad gwell, yn enwedig ymhlith aelodau bregus y gymuned.

Mae cymryd rhan yn hawdd

Er bod y beirniadu’n llym, mae cymryd rhan yn Nyfarniadau Gwrth-dwyll y Llywodraeth 2017 yn syml. Wrth sôn am y broses, esboniodd Louise; "Weithiau nid yw timau'n cymryd rhan mewn gwobrau oherwydd ceir argraff bod y broses cofrestru’n golygu llawer o ymdrech. Nid yw’r broses gofrestru ar gyfer Gwobrau Gwrth-dwyll y Llywodraeth yn llethol a po fwyaf yr ymdrech gennych, gwell fydd y canlyniad. O'n safbwynt ni, roedd y broses gyfan yn andros o fuddiol. Fe wnaeth gyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr o’r fath roi hwb i unigolion a’r tîm, hyd yn oed."

Cysylltwch

Dathlwyd llwyddiant Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol yn Nyfarniadau Gwrth-dwyll y Llywodraeth ledled proffesiwn y safonau masnach. Fe wnaeth y dyfarniad Ymwybyddiaeth o Dwyll ddenu sylw at raglen newydd, arloesol. Ynghyd â chydnabyddiaeth broffesiynol, fe wnaeth Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol fanteisio ar fynd i’r seremoni wobrwyo, gan iddo ddatblygu eu cyfle i rwydweithio a chreu cysylltiadau defnyddiol ar gyfer y tîm ar draws y diwydiant gwrth-dwyll.

"Roeddem yn falch bod nifer o’n cymheiriaid yn y diwydiant wedi dathlu ac yn wirioneddol falch ohonom. Rhoddodd hwb i ysbryd ein tîm hefyd, ac roedd dagrau’n llifo ar noswaith casglu’n gwobr ragoriaeth. Os ydych chi’n ystyried cofrestru ar gyfer y gwobrau eleni, byddwn i'n eich annog i fynd amdani! Meddai Baxter.