Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

25,000 o Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau

 


Mae’r Tîm Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn llawn cyffro i gael cyhoeddi ein bod ni wedi cyrraedd y cerrig milltir o 25,000 o Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau. 

Hoffwn ddiolch i’r holl Ffrindiau, Scamchampions, Sefydliadau a Phartneriaid am eu help a chefnogaeth wrth gyflawni hyn, ac am fod yn rhan o’r fenter ardderchog hon.

 

 

Diolch yn arbennig i’n partner ariannol cyntaf, NatWest, sydd wedi ymrwymo'n llwyr i helpu'r Tîm Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau frwydro yn erbyn sgamiau ac maent wedi hyfforddi dros 17,000 aelod o staff. Mae’r aelodau o staff hyn ar y rheng flaen o ran helpu i amddiffyn ac atal pobl rhag cael eu twyllo a’u targedu gan droseddwyr.


Wrth i Ffrindiau newydd gofrestru bob dydd a chynnal sesiynau ledled y wlad, rydym yn sicr eich bod chi i gyd yn gwneud gwahaniaeth, gan drosglwyddo’r neges yn eich cymunedau i Wrthsefyll Sgamiau.

Ymlaen at 1 miliwn erbyn 2020!