Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Carcharu masnachwr twyllodrus am dwyllo"r henoed

Yn dilyn ymchwiliad ar y cyd â Thimau Ymchwiliadau Rhanbarthol a Safonau Masnach Cenedlaethol Dyfnaint, Gwlad yr Haf a Torbay, mae dau ddyn yn wynebu’r carchar ar ôl twyllo dioddefwyr oedrannus i roi £108,000.

Cafodd John Carroll, 26 oed o Cricklade, yn Wiltshire, ei ddedfrydu i 38 mis o garchar yn Llys y Goron Exeteron, ar ddydd Mawrth, 23 Mai. Fe wnaeth ei gyd-droseddwr, John Rice, 21 o Abertawe, bledio’n euog i wyngalchu arian a chafodd ei garcharu am 12 wythnos.

Fe wnaeth Carroll gyflawni gwaith gwael am brys rhy uchel, yn aml byddai'n rhoi dyfynbris cychwynnol i gleientiaid a fyddai'n cynyddu oherwydd problemau ychwanegol iddo brofi wrth gyflawni’r gwaith.

Nid oedd Rice yn ymwneud â'r dioddefwyr ac nid oedd yn rhan o'r gwaith adeiladu ond roedd yn gyfrifol am wyngalchu £28,950 o arian Carroll drwy ei gyfrif.

Fe wnaeth y Barnwr gorchymyn ymchwiliad i benderfynu a oedd gan yr un diffynnydd asedau y gellid eu hatafaelu a'u defnyddio i wneud iawn i’w dioddefwyr.

Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael ar wefan Safonau Masnach Cenedlaethol.