Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau

Mae Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau ym mis Gorffennaf ac fe'i cynhelir gan Gyngor ar Bopeth. Y brif nod yw codi ymwybyddiaeth y cyhoedd o sgamiau, i rannu straeon ac i ddysgu sut i amddiffyn eich hunain ac eraill rhag y troseddau hyn. Gallwch ddysgu rhagor a chael mynediad at adnoddau i'w lawrlwytho ac ar-lein o Wefan Cyngor ar Bopeth

Roeddem hefyd am rannu adnoddau Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol i gynorthwyo’r ymgyrch a rhoi rhai syniadau i chi ynglŷn â sut y gallwch gyfrannu:


Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau:

Am gyfle gwych i gyfrannu yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, gallwch ei ddefnyddio fel arf i’ch cynorthwyo yn ystod y mis

 • Os nad ydych wedi gwneud yn barod, dewch yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau trwy fynd i sesiwn neu gwblhau’r hyfforddiant ar-lein
 • Cofrestru i fod yn SCAMchampion
 • Unwaith y byddwch yn SCAMchampion, cynhaliwch sesiwn yn eich cymuned
 • Cyfeiriwch bobl at wefan Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau i ddysgu rhagor am y fenter ac i gwblhau’r hyfforddiant ar-lein

 

  Deunyddiau:

 • Gallwch lawrlwytho a chael mynediad at ddeunyddiau Cyngor ar Bopeth o’r wefan uchod
 • Mae adnoddau ychwanegol gan Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol ar gael ar y wefan, yn y ganolfan i bartneriaid
 • Gallwch ddosbarthu’r rhain yn eich cymuned leol neu i unrhyw grwpiau a allai cael budd o’r posteri .

 

 Facebook:

 • Ymunwch â'nTudalen Gyhoeddus newydd Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau ar Facebook. Yma, gallwch hysbysebu unrhyw sesiynau rydych chi'n eu cael, hyrwyddo’r gwaith a wneir gennych ar gyfer Mis Ymwybyddiaeth Sgamiau, rhannu hyfforddiant Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, gwahodd pobl i ymuno â'r grŵp ac ati.
 • Gwnewch addewid ar y safle hwn a rhannu’r hyfforddiant trwy Facebook e.e., "Rwy’n addo sôn wrth o leiaf 5 person i fod yn Ymwybodol o Sgamiau, "Rwy’n addo sôn wrth o leiaf 10 person am Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau"

 

 Twitter:

 • Anfonwch drydariad yn ystod y mis hwn gan ddefnyddio ein delweddau ar y cyfryngau cymdeithasol a’r hashnod #scamaware
 • Bydd y tîm yn cynnal dwy sgwrs ar Twitter ar 3ydd Gorffennaf a 31ain Gorffennaf, trwy ein cyfrif @AgainstScams ar ddydd Llun cyntaf ac olaf y mis. Bydd y cyntaf yn gwahodd pobl i drafod eu profiadau personol a’u meddyliau ynghylch sgamiau, wrth i’r tîm ofyn cwestiynau i’r rhai sy’n cyfrannu, a bydd yr ail sgwrs yn sesiwn holi ac ateb lle gall cyfranogwyr ofyn cwestiynau. Bydd y ddwy sgwrs yn defnyddio’r hashnod #SAMchat.

 

Os bydd gennych unrhyw syniadau neu gynlluniau eraill ar gyfer y mis, byddai’n wych clywed gennych, a pheidiwch ag anghofio defnyddio’r arf Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau i gynorthwyo’ch gwaith a hysbysebu’r hyn rydych chi’n ei wneud ar y cyfryngau cymdeithasol ac ar ein tudalen gyhoeddus newydd ar Facebook.