Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Mae trafferth dioddefwyr sgamiau'n hoelio sylw'r wasg genedlaethol

Mae trafferth dioddefwr sgam o Norfolk wedi cyrraedd y wasg genedlaethol, yn dilyn lansiad Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn Norfolk.

Amlygwyd achos David gan Safonau Masnach Norfolk a Bwrdd Diogelu Oedolion Norfolk mewn lansiad lleol Ffrindiau yn erbyn Sgamiau mewn ymdrech i atal eraill rhag dioddef.

Bu merch-yng-nghyfraith y dioddefwr yn cysylltu â'r Safonau Masnach ar ôl darganfod bod 'David' wedi talu £300,000 i dwyllwyr dros gyfnod o bum mlynedd am iddo gredu iddo ennill £1.5m mewn loteri.

"Credaf i hyn ddechrau pan gafodd fy nhad-yng-nghyfraith lythyr yn dweud iddo ennill rhan o wobr loteri - y cyfan oedd angen iddo wneud oedd anfon swm o arian i dalu’r costau gweinyddol ac wedyn byddai'n derbyn £1.5m.

"Fodd bynnag, pum mlynedd a channoedd o filoedd o bunnoedd yn ddiweddarach, mae e’n anfon arian o hyd, heb unrhyw arwydd o’i £1.5m.

"Ni fydd yn gwrando ar neb heblaw’r twyllwyr ac mae'n mynnu y bydd yn derbyn yr arian hwn. Mae wedi dod yn obsesiwn wedi'i hwyluso gan y byd y mae’r twyllwyr wedi’i ddenu ato, a ysgogwyd gan y cysylltiadau cyson a’r addewidion niferus am arian, sydd bellach yn gyrru ystyfnigrwydd David am y sefyllfa gyfan."

I gael rhagor o wybodaeth ar hyn, gwrandewch ar BBC Radio Norfolk http://www.bbc.co.uk/programmes/p04z6k9c (from 1:30:35) neu edrychwch ar y Daily Mirror- http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/mans-sent-300000-gang-operating-10353103