Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Diwrnod Iechyd y Byd

Diwrnod Iechyd y Byd

Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, NatWest Bank a thimau Safonau Masnach ledled y DU yn cydweithio i bwysleisio a chodi ymwybyddiaeth o effaith sgamiau ar iechyd a lles ar Ddiwrnod Iechyd y Byd ar 7fed o fis Ebrill.

Bob blwyddyn, mae thema gan Ddiwrnod Iechyd y Byd.

"Iselder: Gadewch inni siarad"

Mae digwyddiadau gyda thimau Safonau Masnach lleol yn cael eu cynnal yn y canghennau NatWest canlynol:

  • 57 Stryd Fawr, Prestatyn LL19 9AN
  • Hwlffordd, 18 Stryd Fawr, Dyfed, Sir Benfro SA61 2DE
  • 20 High Street, Ashford TN24 8SH 9-11.30am
  • Birchington Mobile bank, 11 Station Road, CT7 9DL
  • 92 High Street, Huntingdon PE29 3DT 10.00yb i 3.00yp

Mae pobl ledled y byd yn dathlu Diwrnod Iechyd y Byd, dan arweiniad Sefydliad Iechyd y Byd. Ei nod yw pwysleisio pwysigrwydd iechyd yn fyd-eang ac i godi ymwybyddiaeth gyhoeddus gyffredin tuag at faterion a phryderon iechyd. Mae dathlu Diwrnod Iechyd y Byd hefyd yn canolbwyntio ar gynyddu disgwyliad oes trwy ychwanegu iechyd da at fywydau pobl a hyrwyddo arferion byw iachach.

Nid yr effaith ariannol yn unig sy'n gyrru ein gwaith yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau. Gall yr effaith ar iechyd corfforol a meddyliol y bobl sy'n cael eu targedu, y rhai sy'n dod yn ddioddefwyr, eu teuluoedd a'u ffrindiau, fod yn aruthrol. Mae sgamiau'n effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled y DU ac, yn aml, mae pobl sy'n cael eu twyllo yn profi unigrwydd, cywilydd, arwahanrwydd cymdeithasol ac iselder. Ar ben hynny, gall pobl sy'n byw gydag iselder fod yn hawdd eu twyllo.

Yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, rydym yn awyddus i helpu i wella iechyd a lles ein cymunedau lleol, trwy ddatblygu diwylliant sy’n caniatáu pobl, nid yn unig i amddiffyn eu hunain, ond i gadw llygad am arwyddion bod eu teulu, ffrindiau a chymdogion, hyd yn oed mewn amgylchiadau bregus dros dro, yn cael eu twyllo.

Gweler rhagor o wybodaeth am Ddiwrnod Iechyd y Byd yma: