Ffrind
Pencampwr Sgamiau
Sefydliad

Bellach, mae 146 o bobl yn fwy parod i frwydro yn erbyn SGAMIAU a THWYLL yng Ngogledd Swydd Efrog

Rhwng 6th - 10fed o fis Chwefror 2017, fe wnaeth Julia Mulligan gynorthwyo’r fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau trwy gynnal 14 o sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a hyfforddiant SCAMchampion yn Harrogate, yn Efrog, ac yn Scarborough, yng Ngogledd Swydd Efrog.

Ymysg y bobl a ddaeth oedd aelodau o gynghorau, GIG, y gwasanaeth tân, yr heddlu a sefydliadau gofal preifat, ynghyd ag unigolion a oedd am fod yn fwy ymwybodol ynghylch sgamiau.

Erbyn diwedd yr wythnos, roedd Gogledd Swydd Efrog wedi recriwtio:


 • 146 o Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau
 • 104 SCAMchampions, a
 • 2 SCAMbassadors

Gyda’u sgiliau newydd, bydd y 104 o SCAMchampions bellach yn mynd yn ôl i’w cymunedau, yn cadw golwg am arwyddion o ddioddefwyr ac yn codi ymwybyddiaeth ymhlith eu cydweithwyr a’r bobl y maen nhw’n gofalu amdanynt.

Cofrestrodd y Comisiynydd Heddlu a Throseddu Julia Mulligan a’r Dirprwy Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Will Naylor fel SCAMbassadors ac wedi gwneud addewid i barhau i helpu i godi ymwybyddiaeth o sgamiau a hyrwyddo’r fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yng Ngogledd Swydd Efrog.


Dywedodd Julia Mulligan:

"Roedd sgamiau a thwyll yn un o bum prif flaenoriaeth a grybwyllwyd gan bobl yn ystod yr ymgynghoriad ar gyfer fy nghynllun heddlu a throseddau, felly rwy’n falch iawn o allu darparu’r cyfle hwn a chodi ymwybyddiaeth o’r poendod hwn yn ein cymunedau .

"Nid yn unig y mae troseddu o’r fath yn cael effaith emosiynol aruthrol ar eu dioddefwyr, ond hefyd maent yn cymryd eu holl gynilion a sicrwydd ar gyfer y dyfodol.

"Hoffwn ddiolch i bawb a ddaeth draw ac i bawb a wnaeth gyfrannu, a hefyd i Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau am gynnal y digwyddiadau hyn inni yng Ngogledd Swydd Efrog."

Dywedodd Louise Baxter, Rheolwr Tîm y Tîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol:

"Rwy'n falch iawn bod pobl yng Ngogledd Swydd Efrog yn cymryd rhan yn ymgyrch Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau ac yn helpu i 'Wrthsefyll Sgamiau'.

"Mae'r ymgyrch hon yn ymwneud â diogelu ein cymunedau, yn enwedig y bobl mewn sefyllfaoedd bregus y mae troseddwyr yn eu targedu’n fwriadol, ac mae'n wych gweld bod pobl yng Ngogledd Swydd Efrog eisiau gwneud yr union beth hwnnw.

"Gobeithiwn y bydd pobl yn gallu gweithredu’r hyn a ddysgwyd yn ystod sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn eu cymuned.

Diolch

Hoffem ddiolch i'r sefydliadau canlynol am gyfrannu (nid yw hon yn rhestr ddiffiniol; os yw'ch sefydliad ar goll, rhowch wybod i ni):

 

 • Aegis Counselling Service
 • Craven District Council
 • Ulleskelf Parish Council
 • Disability Action Yorkshire
 • Gladstone Road School
 • Harrogate Easier Living Project
 • Joseph Rowntree Foundation
 • NatWest
 • Gwarchod Cymdogaeth
 • Ymddiriedolaeth Sylfaen GIG
 • North Yorkshire Advocacy
 • Cyngor Sir Gogledd Swydd Efrog
 • Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Swydd Efrog
 • Heddlu Gogledd Swydd Efrog
 • Y Groes Goch
 • Cyngor Dosbarth Ryedale
 • Cyngor Bwrdeistref Scarborough
 • Ysbyty Stockton Hall
 • Cymorth i Ddioddefwyr
 • White Rose Home Improvement Agency
 • Yorkshire Coast Homes