Online Learning - Click here to Become a Friend Today!

Mae sgamiau’n effeithio ar fywydau miliynau o bobl ledled y DU. Yn aml, mae pobl sy’n cael eu twyllo gan sgamiau’n profi unigrwydd, cywilydd ac arwahanrwydd cymdeithasol.

Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn fenter gan Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol (NTS), sy’n anelu at ddiogelu a rhwystro pobl rhag dioddef oherwydd sgamiau trwy rymuso cymunedau i "Gymryd Cam Yn Erbyn Sgamiau".

Crëwyd Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau i fynd i’r afael â diffyg ymwybyddiaeth sgamiau trwy ddarparu gwybodaeth am sgamiau a’r rhai sy’n cael eu twyllo ganddynt. Mae’r wybodaeth hwn yn galluogi cymunedau a sefydliadau i ddeall sgamiau, trafod sgamiau a throsglwyddo negeseuon ynghylch atal a diogelu rhag sgamiau

Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn annog cymunedau a sefydliadau i weithredu’r wybodaeth a ddysgwyd.

Gall unrhyw un ymuno â Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau a gwneud gwahaniaeth yn eu ffordd eu hunain.


Our Aims
Friends
 • 1
 • 9
 • 9
 • 1
 • 3
 • 4
Pencampwr Sgamiau
 • 0
 • 0
 • 1
 • 1
 • 9
 • 2
Sefydliad
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1
 • 3
 • 1
Scam Marshals
 • 0
 • 0
 • 0
 • 5
 • 8
 • 4

GWYBODAETH DDEFNYDDIOL YNGLŶN AG ATWRNEIAETH ARHOSOL

Dolenni defnyddiol ynglŷn ac Atwrneiaeth Arhosol (LPA) Pwy sydd angen Atwrne...

"Oedolion agored i niwed" – un ymdrech olaf

Gyda llawer iawn o ddiolch i bawb sydd wedi cysylltu, o lawer o wahanol leoliadau a chefndiroedd, i gynnig cymorth ac astudiaethau achos ar gyfer y...

Mesur Oedolion Bregus – angen cymorth

Y broblem Mae yna garfan sylweddol o unigolion (1) nad ydynt heb alluedd at ddibenion Deddf Galluedd Meddyliol 2005 ('MCA 2005')...

 • Pwysleisio maint y broblem trwy ysgogi trafodaethau am sgamiau gan gymunedau a’r genedl.
 • Newid canfyddiadau ynghylch pam fod pobl yn cael eu twyllo gan sgamiau.
 • Atal pobl rhag dioddef neu barhau i ddioddef sgamiau trwy ddarparu cymorth digonol.
 • Recriwtio pobl i ymuno â'r frwydr yn erbyn sgamiau fel bod y genedl hon yn genedl sy’n rhydd rhag sgamiau.

Os hoffech ddod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau, gallwch gwblhau’r sesiwn ymwybyddiaeth ar-lein. Fel arall, ymunwch ag un o’n sesiynau ymwybyddiaeth wyneb yn wyneb. Cliciwch yma i ddod o hyd i sesiwn yn eich ardal leol.

Partneriaid Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau

Website Design & Creation © FAT promotions 2016. All rights reserved.