Dod yn Ffrind

Dod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau

Os hoffech fod yn Ffrind yn erbyn Sgamiau, gallwch fynd i sesiwn ymwybyddiaeth fer wyneb yn wyneb neu gwblhau hyfforddiant ar-lein.

Ar ôl y sesiwn hwn, gofynnir i chi ddechrau cymryd y camau er mwyn "Gwrthsefyll Sgamiau". Gall hwn gynnwys siarad am sgamiau â’ch cymdogion, teulu neu ffrindiau neu ysgrifennu at eich AS lleol yn gofyn iddynt i hyrwyddo gweithredu ymwybyddiaeth sgamiau trwy drosglwyddo negeseuon allweddol i atal pobl rhag cael eu twyllo. I gael rhagor o syniadau ynghylch beth allwch wneud fel Ffrind, cymerwch olwg ar 'Addewidion Ffrindiau' ar 'Beth yw Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau?' page.
 

I ddod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau, gallwch naill ai