Dod yn Pencampwr Sgamiau

Dod yn SCAMchampion

Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau sydd am fynd gam ymhellach yw Pencampwr Sgamiau. Mae SCAMchampions yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth i recriwtio Ffrindiau a gyrru Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau ymlaen yn eu cymunedau neu weithle. Mae Pencampwr Sgamiau yn mynd i sesiwn ychwanegol i roi iddynt ddealltwriaeth lawnach o’r cyfreithiau sy'n gysylltiedig â sgamiau a rhai awgrymiadau cyflwyno.

A yw rôl SCAMchampion yn addas i chi?

  • Ydych chi wedi cwblhau sesiwn ymwybyddiaeth Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau?
  • Ydych chi’n frwd dros amddiffyn ac atal dioddefwyr rhag cael eu twyllo?
  • Ydych chi’n hapus i siarad â grwpiau ynglŷn â neges Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau?
  • A oes gennych ddefnydd cyfrifiadur?
  • Ydych chi dros 18 oed?

Er mwyn cofrestru'ch diddordeb fel Pencampwr Sgamiau cliciwch y botwm cofrestru isod.

I have already attended a SCAMchampion Training session

Take our online training session

Start