Wedi Adnabod Sgam?

Wedi Adnabod Sgam?

Trwy ddod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau byddwch yn dysgu sut i adnabod yr arwyddion a allai ddangos fod rhywun wedi cael eu twyllo.

Os ydych chi'n credu bod rhywun wedi cael ei dwyllo ac os hoffech gael cymorth proffesiynol, gallwch gysylltu â Chyngor ar Bopeth.


Yn ogystal, os hoffech, gallech fynd atynt eich hunain.

Dyma rai canllawiau awgrymedig y gallech eu dilyn wrth siarad â nhw:

  • Treuliwch amser i wrando ar yr unigolyn; peidiwch â'i farnu .
  • Cyflwynwch wahanol opsiynau iddyn nhw, ond caniatewch iddynt ac anogwch iddynt wneud eu dewisiadau eu hunain.
  • Peidiwch â bod yn rhwystredig, torri ar eu traws na gorffen eu brawddegau.
  • Peidiwch â gwasgu’r broblem ohonynt, mae’n bwysig cofio efallai na fydd dioddefwyr bob amser yn barod i siarad am eu profiadau.
  • Cofrestru i fod yn Farsial Post. Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Mae rhagor o adnoddau ar gael ar wefan Think Jessica.

I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Dewis Ffôn, gweler.


I gael rhagor o wybodaeth am y Gwasanaeth Dewis Post gweler.