Beth yw Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau?

Beth yw Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau?

Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn fenter gan Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol sy’n anelu at ddiogelu a rhwystro pobl rhag dioddef oherwydd sgamiau trwy rymuso cymunedau i ... 'Gymryd Cam Yn erbyn Sgamiau.'

Cynlluniwyd Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau i ysbrydoli gweithrediad, pwysleisio maint y broblem, newid canfyddiadau ynghylch pam fod pobl yn cael eu twyllo gan sgamiau a hybu trafodaeth am sgamiau ar y lefel gymunedol, ranbarthol a chenedlaethol.

Trwy fynd i sesiwn ymwybyddiaeth Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau neu gwblhau cwrs dysgu ar-lein, gall unrhyw un ddysgu am wahanol fathau o sgamiau a sut i adnabod a chefnogi dioddefwr. Gyda mwy o wybodaeth ac ymwybyddiaeth, gall sgamiau ddod yn destun siarad bob dydd gyda theulu, ffrindiau a chymdogion, a fydd yn eich galluogi i ddiogelu’ch hunain ac eraill.

Gall unrhyw un fod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau a gwneud gwahaniaeth yn eu ffordd eu hunain.

Sesiynau Ymwybyddiaeth

Cynhelir sesiynau ymwybyddiaeth Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau gan SCAMchampions, sydd wedi’u hyfforddi a’u cefnogi gan Dîm Sgamiau Safonau Masnach Cenedlaethol. Mae pob sesiwn ymwybyddiaeth, sy’n para 45 munud, yn ddifyr a rhyngweithiol ac yn gyfle i gwrdd â phobl eraill sydd eisiau "Cymryd Cam Yn Erbyn Sgamiau”.

Cynhelir sesiynau ymwybyddiaeth ledled Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. Dewch o hyd i’ch sesiwn lleol yma.

Fel arall, cwblhewch y sesiwn dysgu ar-lein, y mae modd ei wneud yng nghysur eich cartref eich hun, yn y gwaith neu bryd bynnag sydd fwyaf cyfleus i chi. Mae’r dysgu ar-lein yn rhyngweithiol hefyd, felly gallwch ddysgu am sgamiau mewn modd difyr. Cwblhau’r cwrs dysgu ar-lein yma.

Addewidion Ffrindiau

Fel Ffrind yn Erbyn Sgamiau, gofynnir i chi weithredu’r wybodaeth a ddysgwyd am sgamiau er mwyn " Cymryd Cam Yn Erbyn Sgamiau".

Dyma rai syniadau i chi gychwyn arni:

  • Sôn am y fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau wrth bum person.
  • Addysgu a siarad am sgamiau â phobl.
  • Rhannu’ch statws Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau ar y cyfryngau cymdeithasol.
  • Gofalu am bobl yn eich cymuned sydd mewn perygl o gael eu twyllo gan sgamiau.
  • Ymgyrch dros newid - ysgrifennwch at eich AS lleol yn gofyn iddynt hyrwyddo ymwybyddiaeth sgamiau.
  • Cefnogi’n weithredol eich brwydr leol yn erbyn sgamiau trwy sefydlu neu gyfranogi mewn gweithgarwch neu ddigwyddiad ymwybyddiaeth sgamiau yn eich ardal leol.
  • Gwneud gwahaniaeth i fywyd rhywun trwy gysylltu â nhw a chadw mewn cysylltiad â rhywun sydd wedi cael eu twyllo gan sgamiau.
  • Arddangos poster yn ffenestr eich cartref fel bod eich cymdogion yn ymwybodol eich bod yn rhan o Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau ac i hyrwyddo’r fenter.
  • Herio agweddau am sgamiau a helpu difa stigma’r broblem hon a gamddeallwyd yn gyffredin trwy drafod sgamiau a dylanwadu ar bobl i ystyried sgamiau o safbwynt gwahanol.