Sut i Ymglymu?

Sut Allai Gyfrannu?

Gall unrhyw un gyfrannu at Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, waeth beth yw eich cefndir neu’ch oedran. Mae Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn croesawu pobl o bob cefndir i "" Cymryd Cam Yn Erbyn Sgamiau ". Peidiwch NTS â phoeni os credwch na wyddoch lawer am sgamiau, bydd y sesiynau ymwybyddiaeth yn darparu’r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau

Os hoffech fod yn Ffrind yn Erbyn Sgamiau, gallwch fynd i sesiwn ymwybyddiaeth fer
wyneb yn wyneb neu gwblhau’r hyfforddiant ar-lein.

Ar ôl y sesiwn hwn, gofynnir i chi ddechrau cymryd y camau gweithredu i "Gymryd Cam Yn Erbyn Sgamiau". Gall hwn gynnwys siarad â’ch cymdogion, teulu a ffrindiau ynglŷn â sgamiau, neu ysgrifennu at eich AS lleol yn gofyn iddynt hyrwyddo ymwybyddiaeth sgamiau trwy drosglwyddo negeseuon i atal pobl rhag cael eu twyllo. I gael rhagor o syniadau ynghylch beth allwch wneud fel Ffrind, cymerwch olwg ar 'Addewidion Ffrindiau' ar y dudalen 'Beth yw Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau?'.

SCAMchampions

Mae SCAMchampions yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau sydd eisiau mynd cam ymhellach. Mae SCAMchampions yn cynnal sesiynau ymwybyddiaeth i recriwtio Ffrindiau a gyrru Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau ymlaen yn eu cymunedau neu weithle. Mae SCAMchampions yn mynd i sesiwn ychwanegol i roi iddynt ddealltwriaeth lawnach o’r cyfreithiau sy'n gysylltiedig â sgamiau a rhai awgrymiadau cyflwyno.

Er mwyn cofrestru’ch diddordeb fel SCAMchampion cliciwch yma.

Sefydliadau Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau

Os hoffai busnes neu sefydliad gyfrannu, gallant ddod yn Sefydliad Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau. Bydd Sefydliadau Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau yn addo hyrwyddo’n weithredol y fenter Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau; y ffordd hawsaf i wneud hyn yw i’r holl weithwyr ddod yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau. Mae ystod o wasanaethau ar gael i gefnogi sefydliadau i ddod yn Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau.

Er mwyn cofrestru’ch diddordeb fel Sefydliad Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau cliciwch yma.

SCAMbassadors

ASau, uwch swyddogion neu unigolion dylanwadol yw SCAMbassadors, a fydd yn codi proffil sgamiau ar y lefel genedlaethol. Gall SCAMbassadors godi problem sgamiau fel pwnc allweddol sydd o ddiddordeb yn y senedd ac annog eu hawdurdod lleol gofrestru i Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau.

Er mwyn cofrestru’ch diddordeb fel SCAMbassador cliciwch yma.